Le Champion Magazine

Alle leden van Le Champion ontvangen gratis het Le Champion Magazine. Het magazine is een belangrijk middel tussen het bestuur en de leden en de leden onderling. In het magazine staan alle vooraankondigingen van activiteiten en verslagen van evenementen. Ook geeft het blad voorlichting, bijvoorbeeld over sportvoorbereiding, en publiceert het noviteiten op het gebied van fietsen, hardlopen en wandelen. 

Veel leesplezier! 

Downloads: